Hushållens förmögenheter stiger kraftigt

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter fortsatte att stiga kraftigt under tredje kvartalet, till nya rekordnivåer.

Det visar SEB:s Sparbarometer.

De svenska hushållens nettoförmögenhet steg med 402 miljarder kronor, eller 2,4 procent, under tredje kvartalet, till 17.206 miljarder kronor.

Värdet på hushållens bruttoförmögenhet ökade med 452 miljarder kronor till 21.592 miljarder kronor.

Det största bidraget till uppgången kom från stigande fastighetstillgångar efter en stark bostadsmarknad under kvartalet.

”Hushållens förmögenhet utvecklas fortsatt starkt. Alla de stora tillgångsslagen ökar i värde. En symbolisk gräns har också passerats när hushållens bostadstillgångar nu för första gången överstiger 10.000 miljarder kronor. Det starka tredje kvartalet föregicks av ett bra första halvår och om aktie- och bostadsmarknaderna fortsätter vara stabila under det fjärde kvartalet finns förutsättningar för en rekordstor förmögenhetsökning under ett enskilt år. Det blir något att hålla ögonen på”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson

Hushållens nysparande uppgick till 59 miljarder kronor, vilket var en rejäl nedgång från förra kvartalet, då det var 148 miljarder kronor.

Hushållens skulder ökade med 50 miljarder kronor till 4.385 miljarder kronor. Det är den högsta skuldnivån någonsin. Ökningstakten bromsade dock in till 4,8 procent i årstakt, lägst sedan början av 2014 och sjunde kvartalet i rad med sjunkande ökningstakt.

”Hushållens skulder ökar fortfarande men det sker i allt långsammare takt. De ökar också för närvarande betydligt långsammare än hushållens tillgångar vilket gör att skuldkvoten (skulder i relation till tillgångar) sjunker. Det är positivt och något som förtjänar att uppmärksammas i samhällsdebatten om hushållens skulder och de eventuella risker dessa medför”, säger Jens Magnusson.

Han noterar att skuldkvoten i dagsläget är nere på 20,3 procent och med en god utveckling under fjärde kvartalet kan den för första gången krypa under 20 procent.

”Det skulle innebära att hushållen i genomsnitt har fem gånger så stora tillgångar som skulder”, påpekar han.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.