IAR Systems minskar omsättningen och rörelseresultatet

Teknikbolaget IAR Systems redovisar minskande omsättning och resultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Omsättningen sjönk 15,1% till 90,7 miljoner kronor (106,8).

Ebitda-resultatet blev 32,5 miljoner kronor (37,0), med en ebitda-marginal på 35,8% (34,6).

Rörelseresultatet blev 19 miljoner kronor (27,1), med en rörelsemarginal på 20,9% (25,4).

Resultatet före skatt var 14,5 miljoner kronor (27,2).

Resultatet efter skatt blev 12 miljoner kronor (20), en minskning med 40,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,88 kronor (1,47), vilket innebär en minskning med 40,1 % mot föregående år.

I utdelning föreslås 0 kronor (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 27,8 miljoner kronor (30,5).

”Även om pandemin fortsatt skapar osäkerhet under första hälften av 2021 och de större affärerna en volatilitet, så står vi starka i vår affärsmodell, vår stora lojala kundbas och vår ledande teknik. Vi summerar året med en stolthet att som globalt företag med stor fokus på produktutveckling ändå redovisar positiv utveckling inom flera områden. Vi gläds med den ökade positiva uppfattningen som präglar många kunder idag att projekt och processer kan normaliseras under andra hälften av 2021”, skriver bolaget.

Styrelsens finansiella mål är att omsättningen ska öka med 10–15% årligen i lokal valuta och att rörelsemarginalen ska överstiga 25% över en konjunkturcykel.

IAR Systems, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 90,7 106,8 -15,1%
EBITDA 32,5 37,0 -12,2%
EBITDA-marginal 35,8% 34,6%
Rörelseresultat 19 27,1 -29,9%
Rörelsemarginal 20,9% 25,4%
Resultat före skatt 14,5 27,2 -46,7%
Nettoresultat 12 20 -40,0%
Resultat per aktie, kronor 0,88 1,47 -40,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet 27,8 30,5 -8,9%
Utdelning per aktie, kronor 0 0
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.