Inflationsförväntningarna ligger still

Penningmarknadens förväntningarna på den svenska inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, visar inga förändringar i oktober jämfört med föregående månad. Det framgår av TNS Sifo Prosperas senaste mätning.

Bedömningarna gällande BNP-tillväxten för i år har höjts till 1,4 procent från 0,3 procent i september.

Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.

TNS Sifo Prospera, penningsmarknadens förväntningar
Inflation (KPIF) okt sep aug juli juni maj april mars
1 år, % 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,4
2 år, % 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5
5 år, % 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7
BNP okt sep aug juli juni maj april mars
1 år, % 1,4 0,3 -0,6 -1,6 -2,5 -4,5 -2,3 1,1
2 år, % 2,5 2,7 2,7 2,8 3,0 3,2 2,3 1,6
5 år, % 2,1 2,1 1,9 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9
Reporänta okt sep aug juli juni maj april mars
3 månader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0
12 månader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
24 månader 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
60 månader 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9