Ingves: Räntebanan mer prognos än löfte

Riksbankens ordförande Stefan Ingves slutsats vid det senaste penningpolitiska mötet var att räntebanan nu är än mer en prognos som kan ändras än ett löfte jämfört med andra beslutstillfällen.

Eftersom inflationen legat under målet en längre tid, ser Ingves det inte som särskilt problematiskt om inflationen kommer att skjuta något över målet under en period framöver.

Det framgår av det penningpolitiska protokollet från mötet som publicerades nu på morgonen.

Anledningen till att Ingves skruvar upp den förväntade osäkerheten i prognosen är att han menar att det i dagsläget råder ovanligt stor osäkerhet om andra centralbankers framtida penningpolitik. Penningpolitiken i omvärlden kommer enligt Ingves att påverka växelkurs, resursutnyttjande och inflation i Sverige.

”Riksbankens penningpolitik bör därför vara flexibel i den meningen att den beaktar förändringar i andra länders penningpolitik när mer är känt om vilka åtgärder som verkligen kommer att beslutas”, resonerade Ingves enligt protokollet.

Enligt Ingves är den typen av flexibilitet som han resonerar om i grund och botten inte helt förenlig med att göra reporänteprognoser på längre horisont än ett halvår till ett år.

”Framtiden är alltför oviss för att det ska gå att göra en god prognos för penningpolitiken på tre års sikt. Därför skall man nog inte lägga för stor vikt vid räntebanan långt fram i tiden”, står det i protokollet.

Stefan Ingves tog också upp oron i Ukraina som ett exempel på en ”binär” händelse som försvårar prognosen.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.