Internetannonser sviker

Trots kursfall för Tradedoubler finns det ingen anledning att slänga sig på köpknappen. Aktien är rimligt värderad och rekommendationen blir att avvakta.

Bokslutet för 2009 var heller ingen höjdare. Förutom en nyemission, höstens vinstvarning och ett par vd-byten verkar inte mycket ha hänt i bolaget under de senaste åren. Den nya vd:n Urban Gillström, som tillsattes i förra veckan, kommer precis som sina företrädare att behöva jobba med att öka lönsamheten på bolagets största marknader, där Storbritannien stuckit ut som ett problembarn under ett flertal år.

Annonskonjunkturen på internet gynnas förvisso av underliggande konsumtionstrender som att kunderna i allt större grad handlar på nätet i stället för i butik. Branschorganisationer räknar med att e-handeln årligen kommer att växa med mellan 10 och 15 procent under ett antal år framöver.

Men inte ens internet har varit okänsligt för en kraftigt vikande annonsmarknad. I stället blir kunderna mer kräsna och funderar på vad de egentligen betalar för, vilket påverkat volymer och lönsamhet. Därtill plågas marknaden av en tilltagande konkurrens.

Under 2009 beslutade exempelvis Zanox, som är marknadsledare i Tyskland, att lämna den brittiska marknaden. Och i januari aviserade AOL-advertising att bolaget avser avveckla sin verksamhet i sju europeiska länder. Konkurrenterna finns inom ett brett spann med allt från jättar som Google till små traditionella mediebolag.

På den positiva sidan finns att ingen har en starkare geografisk närvaro än Tradedoubler på den europeiska marknaden. Bolaget har representation i 18 länder och är marknadsledande inom prestationsbaserad marknadsföring, som står för 71 procent av Tradedoublers intäkter, på samtliga marknader förutom Tyskland.

Tradedoublers nyemission på 350 miljoner kronor har därtill stärkt finanserna rejält, vilket gjort att bolaget nu har en nettokassa på ett par hundra miljoner. En kassa som kan komma till användning för förvärv vid en konsolidering av marknaden.

Under 2009 fanns en viss oro för bolagets kassaflöden, men detta bör inte vara något diskussionsämne under 2010 – i alla fall inte om annonsmarknaden förbättras i takt med en bättre konjunktur. Viktigast för Tradedoubler är att sektorer som resor och hemelektronik upplever en positiv utveckling framöver.Värderingen av Tradedoubler ser inte ansträngd ut, men framstår heller inte som speciellt attraktiv. Aktien har gått sämre än merparten av sina jämförelseobjekt under den senaste månaden men handlas trots nedgången på p/e 19 för innevarande år.

Även med hänsyn taget till bolagets kassa är det en premiumvärdering, oavsett om Tradedoubler jämförs med mediebolag som Schibsted, eller med mer direkta konkurrenter som Valueclick.

Visst finns det förutsättningar för Tradedoubler att lyckas framöver, men det saknas heller inte utmaningar. Så länge bolaget inte kan visa på några större volymökningar eller att problemen i Storbritannien har bottnat ur, finns få anledningar att köpa aktien.

Därtill kan det finnas en poäng i att låta den nya ledningen helt komma på plats och bli varm i kläderna. Rekommendationen blir till vidare att avvakta med köp i Tradedoubler.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.