Kabe ökar resultatet rejält i första kvartalet – men varnar för komponentbrist på kort sikt

Husvagns- och husbilstillverkaren Kabe redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade kraftigt.
Kabe
.
”Efter ett positivt avslut av 2020 har denna positiva trend fortsatt under 2021. De nya orden i svenska språket ”swemester” och ”hemester” är signifikativa för det ökade intresset att tillbringa sin fritid i Sverige. De nya trenderna leder till att nya kunder fortsätter att uppskatta vår kompletta produktportfölj och att intresset hos våra återförsäljare för våra produkter är stort”, skriver Kabe i rapporten.

Det pekas dock på att problem med inleveranser av material har fortsatt att påverka resultatet och planeringen.

Omsättningen steg 36,7% till 696 miljoner kronor (509). Den organiska ökningen var 22%.

Rörelseresultatet blev 52 miljoner kronor (10), med en rörelsemarginal på 7,5% (2,0).

Resultatet före skatt var 58 miljoner kronor (11).

Resultatet efter skatt blev 48 miljoner kronor (9), en ökning med 433,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,33 kronor (1,00), vilket innebär en ökning med 433,0% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 33 miljoner kronor (-13).

”Genom vår kompletta produktportfölj och förvärvet av Coachman kommer vi kunna befästa och utveckla vår starka marknadsposition. Kortsiktigt kommer koncernens verksamhet påverkas av komponentbrister, leveransförseningar och prishöjningar av insatsmaterial. Dock ser vi med tillförsikt på framtiden. Pandemin har lett till ett generellt ökat intresse för Mobile Living. Målsättningen är att koncernen långsiktigt ska ha en marknadsledande position, inom varje pris- och produktsegment för husvagnar och husbilar”, skriver Kabe om framtidsutsikterna.

Kabe, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 696 509 36,7%
Rörelseresultat 52 10 420,0%
Rörelsemarginal 7,5% 2,0%
Resultat före skatt 58 11 427,3%
Nettoresultat 48 9 433,3%
Resultat per aktie, kronor 5,33 1,00 433,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 33 -13