KI-barometer indikerar svagare ekonomi

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 96,8 i juli.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 96,8 i juli, jämfört med oreviderade 98,1 föregående månad. Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Konjunkturinstitutets skriver att nivån pekar på ett något svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn medan hushållens förtroende för ekonomin steg för andra månaden i rad.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg till en nivå något över det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av en uppjustering av husbyggarnas anställningsplaner. Å andra sidan försvagades både hus- och anläggningsbyggares syn på orderstockarnas storlek i nuläget.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.