Kjell & Company kliver in på First North

Hemelektronikkedjan Kjell & Company avser att notera sig på Nasdaq First North. Värderingen hamnar på 1,7 miljarder kronor.
Kjell & Company
Kjell & Company på Kungsgatan. Foto Simon Paulin / SvD / TT
”Kjell & Company har under flera decennier byggt en stabil och växande verksamhet med en tydlig och stark kultur, ett kundfokus och passion för teknik som är unik och med en affärsmodell där onlineförsäljningen är helt integrerad med verksamhetens 130 service points. Vi ser fram emot att med en meriterad ledning ta nästa steg i Kjell & Companys resa och därigenom ytterligare öka takten i vår utveckling”, uppger ordföranden Ingrid Jonasson Blank i en kommentar.

Kjell & Company lämnar således in en ansökan om notering.

I samband med noteringen kommer huvudägaren FSN Capital IV samt ett fåtal andra aktieägare att sälja aktier. Det kommer även att ske en emission av nya aktier. AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i samband med noteringen för totalt 523 miljoner kronor. Teckningskursen är 55 kronor per aktie, vilket ger ett marknadsvärde före en emission om cirka 1,7 miljarder kronor.

Kjell & Company avser att använda nettolikviden i sin helhet för att betala tillbaka utestående lån och därmed minska sin skuldsättningsgrad.

Kjell & Company grundades i Sundsvall 1988 av de tre bröderna Dahnelius och fadern Kjell. Idag har företaget 130 service points, e-handel och en etablering i Sverige, Danmark och Norge. Bolaget har även ett samarbete med bensinkedjan Circle K.

Under det första halvåret var omsättningen 1 126 miljoner kronor och ett justerat ebita-resultat om 63,7 miljoner, inklusive förvärvade AV-Cables.

Företaget har spikat ett antal finansiella mål:
Tillväxt: Nettoomsättningen ska uppgå till minst 4 miljarder kronor 2025.
Lönsamhet: Justerad ebita-marginal om 8% på medellång sikt.
Kapitalstruktur: Finansiell nettoskuld (exkl. IFRS 16) i förhållande till justerad ska understiga 2,5 gånger avseende justerad ebitdal.
Utdelningspolicy: Utdelningen ska utgöra minst 60% av årets resultat med beaktande av Bolagets finansiella ställning, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

Carnegie och Nordea är rådgivare.