Klarabo siktar på notering under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Klarabo avser att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm av bolagets B-aktier. Noteringen beräknas genomföras i fjärde kvartalet i år. Det framgår av ett pressmeddelande.
Visby hamn.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Klarabo är en förvaltare och utvecklare av hyresrätter. Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade B-aktier för 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption.

Ankarinvesterare är Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management och fonden Odin Eiendom som har åtagit sig att teckna aktier för 540 miljoner kronor upp till en värdering om 35 kronor per aktie.

Klarabo värderas efter ett fulltecknad erbjudandet till 4,5 miljarder kronor, exklusive eventuell övertilldelningsoption. Fullständiga villkor och kommer att ingå i det prospekt som bolaget avser att offentliggöra i samband med erbjudandet och noteringen.