Klarna ökade intäkterna och transaktionsvolymen i första kvartalet

Betalningslösningsbolaget Klarna redovisar ökade intäkter och transaktionsvolym under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten var dock högre.
Klarnas kontor.
Klarnas kontor på Sveavägen 44. Foto Carl-Olof Zimmerman / TT
De totala intäkterna uppgick till 2 952 miljoner kronor (2 080), varav räntenettot uppgick till 772 miljoner kronor (661).

Klarna uppger sig nu ha över 90 miljoner globala aktiva användare med två miljoner transaktioner per dag. Antalet amerikanska användare på konsumentsidan mer än fördubblades. Den globala volymen genom Klarna-plattformen löd 57,6 miljarder kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 784,6 miljoner kronor (691,8). Klarna uppger att de fortsätter att aktivt hantera dem.

Rörelseresultatet blev -796,4 miljoner kronor (-600,7), medan nettoresultatet blev -650,1 miljoner kronor (-459,7).

Det påpekas i rapporten att Klarna är live hos 24 av de största 100 återförsäljarna i USA, vilket uppges vara mer än någon annan konkurrent.

Klarna, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Intäkter 2 952 2 080 41,9%
Räntenetto 772 661 16,8%
Kreditförluster -784,6 -691,8
Rörelseresultat -796,4 -600,7
Nettoresultat -650,1 -459,7