Kompisarna får sitta på”oberoende” styrelsestol

edan två år tillbaka måste alla bolag på Stockholmsbörsen ha minst två oberoende ledamöter i styrelsen. Men bolagen tänjer på begreppet och släpper igenom personer med tydliga kopplingar till storägarna, visar Affärsvärldens genomgång.

Sedan två år måste noterade bolag ha minst två ledamöter som är oberoende från stora aktieägare. Genom den nya koden för bolagsstyrning som träder i kraft den 1 juli måste alla börsbolag med ett marknadsvärde på över 3 miljarder kronor dessutom redovisa öppet hur man resonerat.

Men en titt i årsredovisningarna visar att regelverket följs halvhjärtat. Bolagens definition av oberoende tar lätt både på kompisband i näringslivet och antalet år ledamöter suttit i styrelsen. Inte heller framgår det på vems mandat en ledamot är föreslagen.

Sex exempel illustrerar problemet:

1. Ericsson. I årsredovisningen står att ”ingen styrelseledamot blivit vald med anledning av avtal eller överenskommelse med någon större aktieägare, kund, leverantör eller annan person”. I Ericssons styrelse sitter Arne Mårtensson, Sverker Martin-Löf och Marcus Wallenberg på tydliga mandat från storägarna Handelsbanken respektive Investor.

Ericssons ordförande Michael Treschow har flera uppdrag i andra Investorbolag och Peter Bonfield sitter i Astra Zenecas styrelse tillsammans med Marcus Wallenberg. Sverker Martin-Löf har dessutom suttit i Ericssons styrelse i hela tolv år. Utomlands betraktas en ledamot som suttit i mer än åtta år som i beroendeställning till företaget.

2. Carnegie. I år fick den nya isländske storägaren Burdarás tillsätta två styrelseposter. Burdarás huvudägare Thor Björgolfsson fick den ena medan den andra gick till finländaren Niclas Gabràn, som bland annat gjort karriär på Goldman Sachs i London. Men ingenstans framgår det att Gabràn sitter på mandat från Burdarás.

3. SCA har gjort en vid tolkning av begreppet genom att kalla Sören Gyll oberoende. Gyll sitter med i styrelsen för Skanska, som i likhet med SCA kontrolleras av Industrivärden. Rexams ordförande Rolf Börjesson betraktas också som oberoende trots att han tidigare var vd för Industrivärdens dryckesbolag PLM som såldes till just Rexam.

4. Investor har två ledamöter som är oberoende, finskan Sirkka Hämäläinen och amerikanen Griffith Sexton. Det kan ju tyckas märkligt att det inte går att hitta oberoende ledamöter som kan svenska och som har någon plattform i svenskt näringsliv. De andra i styrelsen är beroende antingen för att de suttit länge i styrelsen, har engagemang i Wallenbergsfärens bolag eller direkt i ägarstiftelserna.

5. Volvo har också påtagligt svårt att hitta oberoende ledamöter som kan svenska. Här finns japanen Haruko Fukuda och amerikanen Ken Whipple. Resten av ledamöterna är beroende, vilket dock inte framgår av årsredovisningen.

Det gäller de franska ledamöterna, där det är ganska lätt att räkna ut att de har kopplingar till storägaren Renault. Men Finn Johnsson, Volvos ordförande? Det är lätt att missa att Handelsbanken, som är storägare i Volvo, även är huvudägare i Industrivärden, där Finn Johnsson är ledamot. Finn Johnsson är även ledamot i Skanska, där Industrivärden är största ägare.

6. Securitas har fem ledamöter med kopplingar till huvudägarna Melker Schörling och Gustaf Douglas. De två som ska fylla oberoendekvoten är Stuart Graham från Skanska, där Melker Schörling varit vd och ordförande, samt Annika Falkengren-Bolin från SEB, som rimligtvis har ett kundförhållande till byggjätten.

Eftersom hon snart blir vd i SEB är det rimligt att tro att hon lämnar uppdraget, i enlighet med rekommendationen i koden.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.