Köp lågvärderat tillväxtbolag

ANALYS. Programvarubolaget genomgår en snabb förändring med allt mindre beroende av tidigare storkunder och enskilda produkter. Aktiemarknaden diskonterar dock inte det nya programvarubolaget som växer fram.

KÖP. Programvarubolaget Enea fortsätter att övertyga och levererade ännu en stark kvartalsrapport, närmare bestämt det sjuttonde kvartalet i rad med omsättningstillväxt. Med undantag av ett kvartal har även rörelseresultatet uppvisat en lika fin tillväxtsvit under samma period.

Kaptenen bakom den stora – och i högsta grad pågående – förvandlingen är vd Anders Lidbeck, som valdes till Eneas styrelseordförande 2009 och tillträdde som vd i september 2011. Investerare som köpte aktier på hans tillträdesdag har gjort en fin resa. Med inköpskursen 23,70 kronor har aktien stigit med drygt 300 procent. Addera även 13,80 kronor i utdelningar och det blir sammantaget en totalavkastning som utklassar det mesta på börsen.

Den operativa utvecklingen i Enea har fortsatt att övertyga och risken faller i takt med bolagets alltmer diversifierade produkt- och kundbas. Aktiemarknaden förefaller dock fortfarande se Enea som ett derivat på Ericsson och ett företag som fortfarande anses helt beroende av ett realtidssystem. I alla fall är det svårt att dra några andra slutsatser givet värderingen av aktien.

På Affärsvärldens prognoser för 2018 och 2019 landar ev/ebit på 13 respektive 11,5. Det är lågt och innebär en svårmotiverad rabatt relativt programvarubolagssektorn. En mer rimlig multipel är ev/ebit 15 (2019p) för ett bolag med Eneas nya position och tillväxtförutsättningar, vilket innebär riktkursen 134 kronor i vår ettåriga horisont. På längre sikt finns sannolikt en väsentligt större uppsida om tillväxten fortsätter och om aktiemarknaden förändrar sin syn på bolagets framtida vinsttillväxt via multipelexpansion.

Detta är en nedkortad version av It-bolag i ny skepnad.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.