Kopparbergs resultat tyngdes av låg pundkurs – föreslår extra utdelning

Kopparbergs Bryggeri redovisar lägre intäkter och resultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget föreslår en extra utdelning på 1,75 kronor per aktie. Bolaget slog nytt försäljningsrekord för kvartalet, men den låga pundkursen belastade resultatet med 70 miljoner kronor.
Foto: Kopparbergs
Nettoomsättningen sjönk 14,1% till 471,4 miljoner kronor (548,9).

Rörelseresultatet blev 48,2 miljoner kronor (84,9), med en rörelsemarginal på 10,2% (15,5).

Resultatet före skatt var 61,4 miljoner kronor (82,5).

Resultatet efter skatt blev 45,0 miljoner kronor (58,0). Resultat per aktie hamnade på 2,18 kronor (2,81), vilket innebär en minskning med 22,4% mot föregående år.

”Detta är det bästa niomånadersresultatet någonsin, trots att sista kvartalet har påverkats negativt av den låga pundkursen med cirka 70 miljoner kronor. En stor del av vår fakturering sker i pund, så pundkursens utveckling kommer alltid att vara en osäkerhetsfaktor för oss.Litermässigt har vi under det tredje kvartalet totalt ökat vår försäljning med 11%, vilket innebär att det var nytt försäljningsrekord för ett kvartal”, kommenterar VD Peter Bronsman i delårsrapporten.

På den svenska marknaden har bolaget ökat sin försäljning på Systembolaget såväl på cider som på öl. Även bolagets ginförsäljning har utvecklats positivt. Övriga länder med en positiv försäljningsutveckling är Finland, Australien och Irland.

”På våra huvudmarknader har vi ökat volymen och här märker vi styrkan i varumärket Kopparberg, då konsumenterna har fortsatt att köpa produkterna i dagligvaruhandeln när pubar och restauranger varit stängda.Dock har försäljningen i våra viktiga turistländer så som Spanien, Cypern och Grekland inte kommit igång som vi hoppats.Vi är väl rustade inför brexit och följer med noggrant hur vi ska anpassa oss beroende på de politiska besluten”, kommentgerar Peter Bronsman.

”Sammanfattningsvis har årets nio första månader börjat mycket bra. Vår omställningsprocess från att ha varit ett traditionellt bryggeri som producerat öl, vatten och läsk till att bli en mer modern dryckesproducent med betoning på cider- och spritprodukter har nu börjat ge frukt. Denna process som vi påbörjade för många år sedan har visat sig vara ett lyckosamt beslut. Med periodens resultat i ryggen och en ljus framtidstro, dock med största respekt för covid-19, har styrelsen föreslagit till bolagsstämman att dela ut den del av aktieutdelningen, 1,75 kronor per aktie, som hölls inne vid årsstämman i år. Detta kommer att ske vid en extra bolagsstämma i december”, avslutar VD Peter Bronsman.

Kopparbergs, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 471,4 548,9 -14,1%
Rörelseresultat 48,2 84,9 -43,2%
Rörelsemarginal 10,2% 15,5%
Resultat före skatt 61,4 82,5 -25,6%
Nettoresultat 45,0 58,0 -22,4%
Resultat per aktie, kronor 2,18 2,81 -22,4%