Kraftigt resultatfall för Catella

Avhopp, fuktproblem och nedskrivningar. Ett resultat efter finans som faller med 75 procent. Catella hade ett turbulent 2007. Men det är inte så illa som det ser ut, menar finansföretagets tillförordnade vd Christer Löfdahl.

Catella minskade resultatet efter finansnetto med mer än 75 procent under 2007 till 97 miljoner kronor, framgår det av en årsöversikt som publicerats på hemsidan.

Ser man till resultatet efter skatt och minoriteter gör faktiskt finansgruppen en förlust för fjolåret, vilket kan jämföras med 197 miljoner kronor i vinst under 2006.

Men den underliggande verksamheten går bra, säger Catellas tillförordnade vd Christer Löfdahl till Affärsvärlden.

– Det är ett antal faktorer som ligger bakom. Under fjolåret har vi lagt ner mycket pengar på att utveckla vår private banking-verksamhet. Den negativa börsutvecklingen fick till följd att resultatet inom kapitalförvaltningen var lägre än året innan. Även resultatet inom investeringsverksamheten var lägre då resultatet under 2006 påverkades av ett antal mycket lyckosamma avyttringar. Utöver detta har vi skrivit ner värdet på vårt innehav i Sagentia.

Under året har bolaget till stor del valt att arbeta med lönebonusar istället för tidigare optionsprogram. Detta har inneburit ökade personalkostnaderna under året, konstaterar Christer Löfdahl.

Bakgrunden är att tidigare hade Catella ett ersättningsprogram som innebar att nyckelpersoner inom Catella fick teckna syntetiska optioner. Enligt programmets konstruktion behövde deltagarna bara betala 30 procent i kapitalskatt i stället för en inkomstskatt på 50 procent.

Skatteverket misstyckte. Resultatet blev en upptaxering av optionsinnehavarna. En kostnad som Catella valde att täcka.

– Vi valde att täcka skattedifferensen för deltagarna i de syntetiska optionsprogrammeten. Nu har vi lagt om programmet till lönebonusar, vilket belastar det löpande resultatet, säger Christer Löfdahl.

Catella har haft ett 2007 som vissa har beskrivit som ”turbulent”. Nyckelpersoner inom den lönsamma fastighetsrådgivningen valde att lämna bolaget och den förre vd:n Johan Björklund slutade i oktober. Catellas huvudkontor på Birger Jarlsgatan drabbades även av omfattande fuktproblem.

Trots avhopp och kreditoro utvecklas dock bolagets fastighetsdel bra, menar Löfdahl.

– Jag har precis talat med vår vd för fastighetsrådgivningen, Johan Ericsson. Deras orderböcker är bättre fyllda i dag än för ett år sedan. Sverige, Tyskland och Norge går väldigt bra, men det finns viss osäkerhet i England och Frankrike. Men det omöjligt att sia om de långsiktiga effekterna från utvecklingen i USA.

Catellas innehav i den i Sverige ouppmärksammade brittiska teknologikonsulten The Sagentia Group, som tidigare hette Generics, tvingades under 2007 skriva ned värdet på sin riskkapitalportfölj. Nedskrivningen på 3,7 miljoner pund slog även slog på Catellas räkenskaper, enligt Christer Löfdahl.

Sagentia är noterat på Londonbörsen och Catella äger 49 procent. Bolaget hade ett dystert år på börsen. Den sällan handlade aktien har fallit från 7.63 pence till 3.38 under de senaste tolv månaderna, vilket innebär att marknadsvärdet på Sagentia numera endast är 7,5 miljoner pund.nullnullnullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.