Kraftigt nedåt för svenska konkurser

Konkurserna pekar brant nedåt i Sverige. Under mars minskade konkurserna med 22%, mätt som årstakt, och hittills i år är de ned med 17%.
Konkurser
”Återhämtningen i ekonomin syns i konkursstatistiken. För ett år sedan befarade många mycket stora tapp i tillväxten, men facit visar på fall runt tre procent. Tillväxten blev oväntat hög och arbetslösheten oväntat låg, säger Richard Damberg”, ekonom på UC, i en kommentar och fortsätter:
”De problem med handeln som uppstod är borta. Regeringar och centralbanker världen över satte in stora finans- och penningpolitiska åtgärder för att mildra konsekvenserna för ekonomin och hindra problemen i de drabbade sektorerna från att sprida sig till övriga delar av ekonomin och till den finansiella sektorn. De kraftfulla stödpaketen och den låga räntan har hållit många företag flytande. Möjligheten till permittering har gjort det enklare att skära i lönekostnaderna och den befarade ökningen av arbetslösheten blev inte alls så stor som väntat.”

Konkurserna inom hotell- och restaurangnäringen var ned med 32%. I detaljhandeln är de ned med 24%.