Kronan svagare i väntan på FED

Marknadsrörelserna är överlag begränsade på onsdagsförmiddagen medan kvällens räntebesked från Fed inväntas, men kronan är en aning försvagad.

Marknadsrörelserna är överlag begränsade på onsdagsförmiddagen medan kvällens räntebesked från Fed inväntas. Kronan är en aning försvagad mot euro och dollar i det avvaktande marknadsklimatet. Svenska inflationsförväntningar håller i och svensk långränta drar upp.

Vid 10.25-tiden är svensk tioårsränta 2 punkter upp till 0,08 procent medan den tyska motsvarigheten dragit upp 1 punkt sedan tisdagens svenska stängning till -0,53 procent.

På hemmaplan har den månatliga undersökningen av inflationsförväntningar visat på en fortsatt tro bland penningmarknadsaktörer om att inflationen rör sig upp mot Riksbankens mål på lång sikt. KPIF-inflationen väntas vara 1,3 procent om två år och 1,8 procent om fem år, att jämföra med 1,4 respektive 1,7 procent i decemberenkäten.

Inflationsförväntningarna har av exempelvis den vice Riksbankschefen Per Jansson lyfts fram som extra viktigt för att faktiskt hålla kvar räntan på noll och inte sänka till minus på nytt.

Nordea räknar i en prognosuppdatering liksom många andra bedömare att Riksbanken kommer att låta såväl reporänta som tillgångsköpsprogram att ligga stilla. Men inte heller den nordiska storbanken utesluter en räntesänkning, i så fall under senare delen av 2021 om kronan fortsätter att stärkas kraftigt. Det framhålls samtidigt att Riksbanken har varit svårläst och överraskande pessimistisk i de senaste rapporterna.

Generellt sett är finansmarknaden avvaktande på onsdagsförmiddagen med oregelbundna Europabörser. Även de amerikanska börsterminerna visar begränsade rörelser i väntan på Feds policybesked i kväll.

Fed antas inte ändra på sin penningpolitiska hållning vid detta möte. Däremot kan den amerikanska centralbanken komma att försöka stävja spekulation om att den kommer att minska på tillgångsköpen när återhämtningen väl bitit i. Commerzbank tror trots allt inte att budskapen från Fed och chefen Jerome Powell stoppar en fortsatt dollaråterhämtning under kommande månader.

Inför mötet är den amerikanska tioårsräntan kvar på 1,04 procent medan tvåårsräntan håller fast vid 0,13 procent.

På valutamarknaden är kronan 4 öre försvagad mot dollar samt en aning svagare emot euron, jämfört med på tisdagseftermiddagen, till 8:32 samt 10:09.

Från euroområdet har både tyskt och franskt konsumentförtroende visat på större fall än förväntat medan coronarestriktionerna tilltagit.

”Konsumentförtroendet möter svåra utmaningar under årets första kvartal”, sammanfattade GfK:s konsumentexpert Rolf Burkl angående de tyska konsumenternas förtroendetapp.

Euron är något försvagad sedan tisdagseftermiddagen till 1:2120 mot dollarn. Ett utlåtande från ECB-rådsledamoten Klaas Knot om att ECB är redo att agera om växelkursen innebär ett hot mot inflationen, med utrymme att sänka räntor ytterligare vid behov, bidrar till att försvaga euro mot dollar.

 

       onsdag kl 10.25 (tisdag kl 16.15)
       ===================================
USD/SEK  8:3205 (8:2828) EUR/USD  1:2124 (1:2165)
EUR/SEK  10:0854 (10:0780) USD/JPY  103:75 (103:57)
Ty obl 2  -0,72  (-0,72) Ty obl 10  -0,53  (-0,54)
US obl 2   0,13  (0,13) US obl 10  1,04  (1,04)
Sv obl 2  -0,37  (-0,38) Sv obl 10  0,08  (0,06)