Krympande resultat för Sats

Sats Group redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Vinsten krympte.

Omsättningen sjönk 2,0 procent till 990 miljoner norska kronor (1 010). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 913. Covid-19 bedöms ha påverkat negativt med 110 miljoner norska kronor. Antalet medlemmar sjönk med 1 procent.

Ebitda-resultat blev 286 miljoner norska kronor (354), väntat 297, med en ebitda-marginal på 28,9 procent (35,0). Justerat ebitda-resultat var 40 miljoner norska kronor, en nedgång om 67 procent. Covid-19 påverkade negativt med 85 miljoner norska kronor.

Rörelseresultatet blev 23 miljoner norska kronor (118). Rörelsemarginalen var 2,3 procent (11,7).

Resultatet efter skatt blev -97 miljoner norska kronor (63).

Kedjan öppnade fyra nya klubbar under kvartalet.

Sats Group har upplevt att kunder säger upp sina medlemskap när man öppnat klubbarna igen i Sverige och Finland. Företaget räknar med en liknande effekt när man öppnar i Danmark och Norge.

Bolaget bedömer att man sänkt de operativa kostnaderna med 30-40 procent i Danmark och Norge sedan i april och det hänger i så länge klubbarna är stängda. Företaget kapar också sin marknadsföringsbudget samt resebudget. Ledningen har sänkt sina löner.

Sats Group drar också in sin planerade utdelning.

Sats Group, MNOK Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 990 913 8,4% 1 010 -2,0%
EBITDA 286 297 -3,7% 354 -19,2%
EBITDA-marginal 28,9% 32,5% 35,0%
Rörelseresultat 23 118 -80,5%
Rörelsemarginal 2,3% 11,7%
Nettoresultat -97 63