Kungsleden ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Kungsleden redovisar ökade hyresintäkter och ett högre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.
Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden. Foto: Tobias Ohls

Hyresintäkterna uppgick till 641 miljoner kronor (619), en ökning med 3,6% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 466 miljoner kronor (451), en ökning med 3,3% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 354 miljoner kronor (329), en ökning med 7,6% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 743 miljoner kronor (494). Resultatet påverkades positivt av värdeförändringar av fastigheter på 339 miljoner kronor (178), samt värdeförändringar av räntederivat på 51 miljoner kronor (-13).

Resultatet efter skatt blev 590 miljoner kronor (387), en ökning med 52,5%  mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,74 kronor (1,77), vilket innebär en ökning med 54,8% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 109,10 kronor (98,45).

Kungsledens vd Biljana Persson uppger att transaktionsmarknaden är stark med rekordhög efterfrågan på kontor, lager, industri och logistik, till historisk låga avkastningskrav. Detta tillsammans med högre hyror och driftnetton påverkar Kungsledens resultat positivt.

”Den ekonomiska tillväxten i Sverige i år väntas bli den starkaste på flera decennier. Det skapar en god efterfrågan på kommersiella lokaler i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Transaktionsmarknaden fortsätter att vara rekordstark. Vi ser goda utsikter framåt”, uppger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Kungsleden, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 641 619 3,6%
Driftöverskott 466 451 3,3%
Förvaltningsresultat 354 329 7,6%
Resultat före skatt 743 494 50,4%
Nettoresultat 590 387 52,5%
Resultat per aktie, kronor 2,74 1,77 54,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 109,10 98,45 10,8%