Lägre resultat inom gymnasiesegmenet för Academedia

Utbildningsföretaget Academedias omsättning inom gymnasiesegmentet växte med 6 procent i det gångna kvartalet, men det finansiella resultatet blev betydligt lägre jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.

”Resultatnedgången i kvartalet beror i huvudsak på tidigarelagda marknadsföringsaktiviteter, satsningar på nystarter samt kvalitetshöjande åtgärder inom Praktiska Gymnasiet”, uppger Academedias vd Marcus Strömberg i delårsrapporten.

För helåret förväntar sig utbildningsbolaget ett resultat i gymnasiesegmentet i linje med förra verksamhetsåret.

Vidare uppger Academedia-chefen att bolagets overheadkostnader har ökat i kvartalet med anledning av att Academedia har utvecklat flera digitala utbildningsrelaterade tjänster och plattformar.

”Som en del av vår strategi arbetar vi nu än mer fokuserat för att modernisera och i högre grad digitalisera tillgången till utbildningar och kringfunktioner. Utvecklingen sker både centralt och i segmenten och påverkar såväl infrastruktur som pedagogik. Syftet är att på sikt effektivisera arbetet för pedagoger, elever och deltagare i samband med både skolval och under själva studietiden samtidigt som vi kan bedriva bättre utbildningar till lägre kostnad”, skriver Marcus Strömberg.

När det gäller vuxenutbildningssegmentet har Academedia genomfört en kraftfull förändring.

”Arbetsmarknadstjänster utgör nu under 10 procent av omsättningen. Yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning, som är mer lönsamma, har vuxit varför sammansättningen inom segmentet ser bra ut. Arbetsförmedlingens reformering, som bland annat handlar om att lägga ut en stor del av verksamheten på privata aktörer, kommer att skapa ytterligare möjligheter för oss”, skriver utbildningsbolaget.

”I nuläget är Academedias exponering mot Arbetsförmedlingen låg, men vi har en utmärkt position för att snabbt skala upp och möta en ökande efterfrågan när väl reformeringen av myndigheten verkställs”, heter det.

Generellt anser Academedia att behovet av nya utbildningsplatser ökar.

”Bara i Sverige behövs enligt finansdepartementet 1400 nya förskolor och skolor under de närmaste sex åren. Trots det ökande barn- och elevantalet är både barnomsorgspengen och skolpengen utsatta för besparingskrav i många kommuner med pressad ekonomi. Flera kommuner riskerar att behöva stoppa utbyggnaden av nya skolplatser vilket kommer att öppna nya möjligheter för fristående aktörer. Vi bedömer att många kommuner kommer att ha svårt att klara sina budgetplaner”, skriver Academedia-chefen.

I slutet av januari beslöt den svenska regeringen att skjuta till fem miljarder kronor riktade mot välfärden. Beloppet kan bli ännu högre eftersom det finns en riksdagsmajoritet för 7,5 miljarder i nytillskott till välfärden.

”I Stockholms stad har man beslutat om en höjning av förskolepengen på 0,9 procent (1,9). Vi har förberett oss för denna lägre höjning, som kommer att påverka den svenska förskoleverksamheten under 2020”, uppger Marcus Strömberg.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.