Lägsta tillväxttakten på nära 30 år i Kina

Kinas BNP ökade 1,5 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare steg BNP 6,0 procent, den svagaste ökningstakten sedan början av 1990-talet.

Det rapporterar det nationella statistikkontoret NBS, enligt Bloomberg News.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades BNP ha ökat 1,5 procent jämfört med föregående kvartal och ha ökat med 6,1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Under det andra kvartalet ökade BNP med oreviderade 6,2 procent jämfört med samma kvartal året före.

Kinas nationella statistikbyrå (NBS) sade i en kommentar att Kina kan säkra en stabil trend under fjärde kvartalet, och att industriproduktionen sannolikt kommer att förbli stabil framöver.

NBS noterade också att nettoexporten bidrog till 19,6 procent av Kinas BNP-tillväxt under perioden januari till september.

Kinas tillväxtmål för helåret ligger på 6,0-6,5 procent.

 

Kinas industriproduktion ökade 5,8 procent under september, jämfört med motsvarande period föregående år.

Det framgår av data från Kinas nationella statistikbyrå, enligt Bloomberg News.

Analytikerna hade väntat sig att industriproduktionen skulle ha ökat med 4,9, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Under perioden januari-september ökade industriproduktionen med 5,6 procent i årstakt.

 

Arbetslösheten i Kina uppgick till 5,2 procent i slutet av september, jämfört med 5,2 procent i augusti.

Det uppger Kinas statistikmyndighet, enligt Bloomberg News. Statistiken är nationell och täcker stadsområdena.

 

Detaljhandeln i Kina ökade med 7,8 procent i september, jämfört med motsvarande period föregående år.

Det framgår av data från Kinas nationella statistikbyrå, enligt Bloomberg News.

Analytikerna hade väntat sig en uppgång med 7,8 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här