Leovegas justerade ebitda-resultat ökade

Kasinobolaget Leovegas redovisar ökade intäkter och stigande justerat ebitda-resultat under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås att höjas.
Leovegas
.

Intäkterna steg 13,0% till 98,4 miljoner euro (87,1), väntat var 95,0 enligt Factset.

”Inför den kommande regleringen i Tyskland har ett antal förändringar implementerats, såsom obligatoriska insättningsgränser, förändrad spelmekanik samt att live casino har slutat erbjudas. Detta har minskat intäkterna under kvartalet med störst effekt under december månad. Leovegas räknar med att erhålla rikstäckande spellicenser för den tyska marknaden när dessa görs tillgängliga”, skriver bolaget i rapporten.

Justerat ebitda-resultat blev 11,5 miljoner euro (9,2), väntat enligt Factset var 11,0.

Rapporterad ebitda uppgick till 8,0 miljoner euro (14,5) och inkluderar jämförelsestörande poster på -3,5 miljoner (5,3).

”LeoVegas har ändrat sin tolkning vid beräkning av spelskatt i Danmark avseende tidigare perioder. Detta har medfört en självrättelse samt att ebitda har belastats med en engångskostnad om 3,5 miljoner euro”, skriver bolaget.

Beslut har också tagits att migrera över varumärket Royal Panda till gruppens egenutvecklade teknikplattform, vilket har lett till en nedskrivning av samtliga immateriella tillgångar kopplade till Royal Pandas plattform om 1,9 miljoner euro.

Justerat rörelseresultat utföll på 8,7 miljoner euro (6,5), med en justerad rörelsemarginal på 8,8% (7,5).

I utdelning föreslås 1,60 kronor (1,40).

Preliminära intäkter i januari uppgick till 32,5 miljoner euro (29,9) motsvarande en tillväxttakt på 9%. Under januari har intäkterna påverkats fullt ut av de förändringar som genomförts i Tyskland inför den kommande regleringen.

Leovegas, MEUR Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 98,4 95 3,6% 87,1 13,0%
EBITDA 8,0 14,5 -44,8%
EBITDA-marginal 8,1% 16,6%
EBITDA, justerat 11,5 11,0 4,5% 9,2 25,0%
EBITDA-marginal, justerad 11,7% 11,6% 10,6%
Rörelseresultat, justerat 8,7 6,5 33,8%
Rörelsemarginal, justerad 8,8% 7,5%

Konsensusdata från Factset