Logistea ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Hyresintäkterna uppgick till 23 miljoner kronor (3). Driftnettot uppgick till 19 miljoner kronor (3).

Förvaltningsresultatet uppgick till 3 miljoner kronor (1). Resultatet före skatt var 15 miljoner kronor (19). Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev 12 miljoner kronor (14). Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 12 miljoner kronor (18).

Substansvärde per aktie låg på 9,6 kronor (4,8).

Logistea får en ny vd i form av Niklas Zuckermann. Han tillträder under december.

Logistea, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 23 3 666,7%
Driftöverskott 19 3 533,3%
Förvaltningsresultat 3 1 200,0%
Resultat före skatt 15 19 -21,1%
Nettoresultat 12 14 -14,3%
Substansvärde per aktie, kronor 9,6 4,8 100,0%