Lumito bedömer inte kunna nå CE-märkning 2021

Medicinteknikbolaget Lumito, som är verksamt inom digital patologi, redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.
Lumitos VD Mattias Lundin.
Lumitos VD Mattias Lundin. Foto: Lumito
Bolaget bedömer att de inte kommer kunna nå en CE-märkning under 2021, till skillnad från tidigare ambitioner. Det hänförs till att den nya IVDR-förordningen gör att det tar längre tid samt att ett oberoende granskningsföretag, notified body, måste involveras.

Rörelseresultatet blev -6,8 miljoner kronor (-2,8).

Resultatet efter skatt blev -6,8 miljoner kronor (-2,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,04).

Likvida medel uppgick till 29,6 miljoner kronor.

Bolagets VD Mattias Lundin beklagar den oro som aktieägare fått utstå på grund av skriverier i medier gällande storägaren Cardeon.

”Till våra aktieägare vill jag säga – arbetet på Lumito pågår och fortgår precis som före skriverierna. Under kvartalet har vi arbetat med och förberett en ny patentansökan. Vi har fått produktnamnet Acri registrerat som varumärke. Produktnamnet innefattar både scanner och reagenser”, kommenterar Lundin.

Lumito, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 0 0,0
Rörelseresultat -6,8 -2,8
Nettoresultat -6,8 -2,8
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,04
Likvida medel 29,6
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.