Lundin Energy minskade vinsten

Oljebolaget Lundin Energy minskade såväl omsättningen som ebitda-resultatet i det andra kvartalet. Kassaflödet sjönk också.


Omsättningen sjönk 19,5 procent till 402,5 miljoner dollar (499,9). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 410.

Ebitda-resultat blev 335,1 miljoner dollar (411,9), väntat 302, med en ebitda-marginal på 83,3 procent (82,4).

Resultatet efter skatt blev 178,8 miljoner dollar (96,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,63 dollar (0,28).

Justerat resultat var 51,3 miljoner dollar (69,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 259,8 miljoner dollar (408,7).

Produktionen var 162,9 Mboepd (76,1).

“Den risk som coronaviruset medförde utgjorde en helt ny utmaning för hela offshoreindustrin, och tack vare snabba och effektiva åtgärder hanterades det potentiella hotet i tid. Vi tog oss igenom denna period med våra anställdas säkerhet tryggad och utan någon störning i produktionen. Alla anläggningar offshore har nu återgått till normala bemanningsnivåer och projekten fortskrider enligt plan när vi nu går in i årets andra hälft”, skriver VD Alex Schneiter i rapporten.

Företaget kan komma att dra nytta av läget i marknaden. Prospekteringen återupptas också under det fjärde kvartalet.

“Under det andra halvåret kommer vi fortsätta att hålla en strikt budgetdisciplin och, där vi ser möjligheter, dra nytta av det rådande marknadsläget för att komplettera vår tillgångsportfölj. Vi kommer även att återuppta prospekteringsverksamheten under det fjärde kvartalet”, skriver Lundin Energy-chefen i sitt VD-ord.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här