Medcap ökar omsättning och nettoresultat

Medcap ökar både omsättningen och vinsten under årets tredje kvartal, jämfört med samma period i fjol.
Karl Tobieson.
”Även om vi, med undantag för Abilia Norge, under tredje kvartalet inte sett någon dramatisk påverkan på våra affärer så upplever samtliga verksamheter en kraftigt ökad osäkerhet som också lett till ökat fokus på anpassning och omställning till nya fortsättningar”, säger VD Karl Tobieson.

Omsättningen steg 9,7% till 175,4 miljoner kronor (159,9).

Ebitda-resultat blev 35,1 miljoner kronor (26,6), med en ebitda-marginal på 20,0% (16,6).

Resultatet efter skatt blev 13,4 miljoner kronor (11,4), en ökning med 17,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,8 kronor (0,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,5 miljoner kronor (16,6).

Medcap, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 175,4 159,9 9,7%
EBITDA 35,1 26,6 32,0%
EBITDA-marginal 20,0% 16,6%
Nettoresultat 13,4 11,4 17,5%
Resultat per aktie, kronor 0,8 0,8 0,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 3,5 16,6 -78,9%