Mentice minskade resultatet

Medicinteknikbolaget Mentice redovisar minskad omsättning och resultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, men utsikterna målas upp som goda.
Mentice
Mentice utvecklar och säljer simuleringslösningar, alltså virtuella träningsverktyg som används av kirurger. Produkten kan liknas vid en slags flygsimulator som läkare och vårdpersonal kan öva på.
Omsättningen sjönk 23,8% till 45,9 miljoner kronor (60,2).

Ebitda-resultat blev 4,3 miljoner kronor (11,8), med en ebitda-marginal på 9,4% (19,6).

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (8,4).

Resultatet efter skatt blev 3,3 miljoner kronor (7,8), en minskning med 57,7% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,14 kronor (0,32), vilket innebär en minskning med 56,3% mot föregående år.

Orderingången landade däremot på 73,1 miljoner kronor (54,7), en ökning med 33,6% mot föregående år.

VD Göran Malmberg skriver i en kommentar att ökningen av orderingången får ses som en stark bedrift med tanke på pandemin.

”När vi nu flyttar blicken till 2021 ser vi att vår marknadsposition är starkare än någonsin. Utöver vår starka orderstock så baserar vi denna uppfattning på vårt konkurrensläge, vårt starka produkterbjudande samt våra starka kundrelationer, och vi förväntar oss dessutom att marknaden kommer att börja återgå till ett mer normalt läge under det andra halvåret i takt med att pågående massvaccinationsprogram fortskrider i många länder”, kommenterar bolagschefen.

”Det är tydligt att det finns en uppdämd efterfrågan på sjukhusmarknaden, och detta är något som påverkar såväl vårt segment för sjukhussystem som våra strategiska samarbeten.”

Bolaget förväntar sig att flertalet av de kontrakt med större aktörer som man erhöll under 2020 från medicintekniksegmentet kommer att generera fler order och uppsida under 2021 och 2022.

Mentice, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 73,1 54,7 33,6%
Nettoomsättning 45,9 60,2 -23,8%
EBITDA 4,3 11,8 -63,6%
EBITDA-marginal 9,4% 19,6%
Rörelseresultat -0,4 8,4
Rörelsemarginal 14,0%
Nettoresultat 3,3 7,8 -57,7%
Resultat per aktie, kronor 0,14 0,32 -56,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet -17,4