Minskad omsättning för Skistar

Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -245 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-144).

”Skistars verksamhet är starkt säsongsbetonad och intjäningen är alltid negativ under det första kvartalet”, skriver bolaget.

Koncernens intäkter för det första kvartalet uppgick till 125 miljoner kronor (199). Valutakursförändringen NOK och EUR/SEK påverkade intäkterna marginellt.

Nettoomsättningen blev 121 miljoner kronor (196).

Skistars rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till -326 miljoner kronor (-209).

Rörelseresultatet har under kvartalet påverkats marginellt genom valutakursförändringen NOK och EUR/ SEK. Resultatet från intressebolag/joint ventures minskade till -12 miljoner kronor (-9), varav reavinster från exploateringsverksamheten uppgår till 0 miljon kronor (3).

Intäkterna från Drift av skidanläggningar uppgick till 97 miljoner kronor (82) med ett resultat om -331 miljoner kronor (-289). Intäkter från Fastighetsutveckling och exploatering uppgick till 41 miljoner kronor (123) med ett resultat om 3 miljoner kronor (80). Exploateringsverksamhetens resultat avseende tomt- och markförsäljning samt försäljning av andelar i bostadsrättsföreningar och Vacation Club uppgick under kvartalet till 24 miljoner kronor (98).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.