Moberg Pharma rapporterar förlust

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar en förlust i det sjätte kvartalet, med avslut i december, i sitt brutna räkenskapsår som förlängts till 18 månader.
Nettoomsättningen för perioden löd 0 miljoner kronor (0).

Ebitda-resultatet blev -5,3 miljoner kronor (-8,1).

Resultatet efter skatt löd -5,7 miljoner kronor (-7,3). Per aktie blev det -0,30 kronor (0,43).

Likvida medel var 29,3 miljoner kronor (919,1).

Jämförelsesiffror för sjätte kvartalet avser april 2019 – juni 2019. Notera att företrädesemissionen om 150 miljoner kronor slutfördes i januari 2021, efter räkenskapsårets slut, uppger bolaget.

”De 150 miljoner kronor som tillfördes bolaget innebär att vi har finansieringen på plats för såväl registreringsaktiviteter som kliniskt arbete för MOB015. Vi ser nu en tydlig väg framåt där vi planerar för att lämna in en registreringsansökan i Europa under andra halvåret 2021. Parallellt genomförs en avknoppning och särnotering av BUPI-projektet genom dotterbolaget OncoZenge AB, med säkerställd finansiering om 70 miljoner kronor och planerad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market 12 februari”, säger bolagets VD Anna Ljung i en kommentar.