Modelon ska noteras på First North

Mjukvarubolaget Modelon avser att börsnoteras på First North till ett marknadsvärde på totalt 335 miljoner kronor före erbjudandet. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stockholmsbörsen
Foto: TT

I erbjudandet ingår en nyemission som väntas tillföra bolaget cirka 150 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionen omfattar B-aktier.

Därutöver ska också bolagets största ägare Modelon Group sälja aktier för cirka 50 miljoner kronor.

Priset som erbjuds inför noteringen är på 44 kronor per aktie.

I erbjudandet ingår också möjligheten att garanten Pareto Securities utnyttjar en övertilldelning på maximalt 30 miljoner kronor, motsvarande 15% av erbjudandet.

Inför erbjudandet har Accendo Capital åtagit sig att, under vissa villkor och till samma aktiepris som övriga investerare, teckna aktier för 110 miljoner kronor, motsvarande 48% av erbjudandet, inklusive övertilldelningsoptionen.

Första handelsdag beräknas bli i slutet av april.

Modelon vill med erbjudandet skapa starka ekonomiska förutsättningar för fortsatt utveckling av egna produkter, öka försäljningsaktiviteterna och diversifiera aktieägarbasen.

”För att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som bolaget har identifierat anser styrelsen och ledningen för Modelon att det nu är en lämplig tidpunkt att finansiera nästa steg i tillväxtplanen för den molnbaserade plattformen och notera bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market”, heter det.

Modelon tillhandahåller mjukvaruprodukter och kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska system.