Nasdaq överväger avnotering av Gaming Corps: “Kom som en chock”

Gaming Corps har mottagit ett anmärkningspåstående i vilket det framgår att Nasdaq avser fatta beslut om avnotering mot bakgrund av överträdelser mot regelverket från 2016 och framåt.

“Innan beslutet fattas bereds bolaget möjlighet att inkomma med synpunkter, ett arbete som inleds omedelbart parallellt med utredning om eventuellt byte av handelsplats”, skriver Gaming Corps i ett pressmeddelande.

Bolaget har till senast den 25 oktober 2019 att lämna in skriftliga synpunkter på Nasdaqs beslut.

“Gaming Corps ledning avser inkomma med synpunkter enligt instruktion. Parallellt med det arbetet utreds möjligt byte av handelsplats, båda ansatserna med syfte att fortsatt hålla aktien noterad för att tillgodose aktieägarnas intressen. Under tiden pågår bolagets produktion och försäljning som vanligt, verksamheten står oförändrad”, heter det.

Gaming Corps vd Juha Kauppinen uppger att Nasdaqs besked “kom som en chock”.

“Vi hade inte väntat oss att bedömningen av bolaget skulle vägas till största delen på historiska händelser. Ledning och styrelse vidhåller alltjämt att beslutet om observationsnotering december 2018 var korrekt, och vi står bakom Nasdaqs bedömning av alla historiska överträdelser. Bedömningen om Bolagets framtida förmåga till regelefterlevnad delar vi dock inte, och hoppas respektfullt att med kommande skrivelse kunna förmedla nuvarande styrelse och lednings åtagande att säkra såväl framgångsrik verksamhet som god regelefterlevnad och korrekt informationsgivning”, säger han.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.