Nedskrivningar tyngde Hoist

Hoist tappade rörelseresultat och minskade intäkterna under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Större nedskrivningar tyngde kredithanteringsbolaget.
Hoist

Hoists totala intäkter uppgick till 513 miljoner kronor (797).

Räntenettot uppgick till 712 miljoner kronor (746).

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på 594 miljoner kronor (571).

Rörelseresultatet blev -81 miljoner kronor (226).

Resultat före skatt blev -64 miljoner kronor (230).

Nettoresultatet blev -73 miljoner kronor (179).

Resultatet per aktie blev -1,05 kronor (1,83).

Hoist, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Intäkter 513 797 -35,6%
Räntenetto 712 746 -4,6%
Rörelsekostnader 594 571 4,0%
Rörelseresultat -81 226
Resultat före skatt -64 230
Nettoresultat -73 179
Resultat per aktie, kronor -1,05 1,83