Nent Group ökar omsättningen

Mediebolaget Nent Group redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade emellertid.
Nents Anders Jensen.
Anders Jensen.
Omsättningen steg 8,0% till 3 054 miljoner kronor (2 828). Exklusive valutaförändringar var den 10%. Segmentet Viaplay växte 14,9% och står nu för 36% av försäljningen.

Abonnentbasen ökade med 28% jämfört med fjolåret efter att antalet betalande abonnenter steg med 322k i kvartalet jämfört med föregående kvartal, varav 36k i Norden och 286k på internationella marknader.

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (176), med en rörelsemarginal på 2,6% (6,2). Rörelsekostnaderna ökade med 11% till 2 987 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat utföll på 114 miljoner kronor (256), med en justerad rörelsemarginal på 3,7% (9,1).

Resultatet efter skatt blev 91 miljoner kronor (188), en minskning med 51,6% mot föregående år.

VD Anders Jensen uppger att bolagets nästa steg är en USA-lansering i december, därefter en expansion till Nederländerna i första kvartalet. Han förmedlar också att JV-bolaget Allente väntas ge en till utdelning om 125 miljoner kronor.

”Vi uppdaterade de strategiska målsättningarna på vår kapitalmarknadsdag nyligen och meddelade att Viaplay kommer lanseras på 5 nya marknader innan utgången av 2023. Vi finns därefter på totalt 16 marknader och målet är att uppnå 12 miljoner abonnenter innan utgången av 2025. Vi är på god väg mot att uppnå målet om minst 400k abonnenter i Norden innan årets slut och 500k internationella abonnenter under 2021”, säger Jensen.

Resultat per aktie hamnade på 2,3 kronor (3,25), vilket innebär en minskning med 29,2% mot föregående år.

Nent Group, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 054 2 828 8,0%
Rörelseresultat 80 176 -54,5%
Rörelsemarginal 2,6% 6,2%
Rörelseresultat, justerat 114 256 -55,5%
Rörelsemarginal, justerad 3,7% 9,1%
Nettoresultat 91 188 -51,6%
Resultat per aktie, kronor 2,3 3,25 -29,2%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.