Nent Group rapporterar positivt rörelseresultat

Mediebolaget Nent Group redovisar lägre omsättning i det fjärde kvartalet jämfört med året. Rörelseresultatet vänder dock till det positiva och justerat nettoresultat från kvarvarande verksamheter är högre än i fjol. Bolaget lämnar ingen utdelning.
Nents Anders Jensen.
Anders Jensen.

Omsättningen sjönk 16,8%till 3 182 miljoner kronor (3 825). Organiska tillväxten var 6%.

Antalet betalande Viaplay-kunder ökade med 207 000 från föregående kvartal, och med 33% (749k) från föregående år, till 3 020 000 och uppnår därmed helårsmålsättningen på 3 miljoner abonnenter. 2021 förväntas 650 000 nya betalande abonnenter.

Rörelseresultatet blev 117 miljoner kronor (-237), med en rörelsemarginal på 3,7%.

Justerat rörelseresultat utföll på 392 miljoner kronor (462), med en justerad rörelsemarginal på 12,3% (12,1).

Resultatet före skatt var 86 miljoner kronor (-251).

Resultatet efter skatt blev -633 miljoner kronor (-159). Resultatet belastas av avvecklade verksamheter på -629 miljoner kronor (11). Resultat per aktie hamnade på -9,35 kronor (-2,35).

Periodens justerade resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 432 miljoner kronor (389) och det justerade resultatet per aktie från kvarvarande verksamheter till 6,41 kronor (5,78).

I utdelning föreslås 0 kronor (7,00). Utdelningen uteblir på grund av att bolaget beslutat om en nyemission på över 3,5 miljarder kronor för att finansiera expansionen av streamingtjänsten Viaplay.

Nent Group, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 182 3 825 -16,8%
Rörelseresultat 117 -237
Rörelsemarginal 3,7%
Rörelseresultat, justerat 392 462 -15,2%
Rörelsemarginal, justerad 12,3% 12,1%
Resultat före skatt 86 -251
Nettoresultat -633 -159
Resultat per aktie, kronor -9,35 -2,35
Utdelning per aktie, kronor 0 7,00