New Wave gör omvänd vinstvarning

New Waves försäljning och resultat är bättre än vad företaget tidigare har bedömt. Här är de preliminära siffrorna innan delårsrapporten.

Klädbolaget New Wave lämnar en omvänd vinstvarning för det andra kvartalet, enligt ett pressmeddelande.

Försäljningen och resultatet har utvecklats bättre än vad som tidigare kommunicerats, varför man väljer att släppa preliminära siffror innan delårsrapporten den 20 augusti.

Omsättningen i kvartalet minskade med 22 procent till 1 314,5 (1 689) miljoner kronor och rörelseresultatet minskade med 9,5 miljoner kronor till 110,1 (119,6) miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade till 8,4 procent (7,1).

Nettoresultatet uppgick till 72,9 (83,7) miljoner kronor. Det operativa kassaflödet noterade en väsentlig förbättring till 251,4 miljoner kronor (9).

“Utvecklingen de kommande kvartalen är fortsatt svårbedömd. Koncernen har fortsatt stora
försäljningstapp i Nordamerika och även i delar av södra Europa, medan försäljningen återhämtat sig bättre i norra Europa”, kommenterar bolaget angående framtidsutsikterna.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här