Nobias rapport i linje med preliminära siffror

Köksspecialisten Nobia redovisar minskad omsättning och vinst i första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Bolaget släppte i april preliminära siffror för kvartalet på grund av coronapandemin. Den omsättning och rörelseresultat som framlades då överensstämmer med vad som anges i definitiva rapporten.

Omsättningen sjönk 0,7 procent till 3 445 miljoner kronor (3 469). Organiska tillväxten var -2 procent.

Rörelseresultatet blev 134 miljoner kronor (260), med en rörelsemarginal på 3,9 procent (7,5).

Resultatet efter skatt blev 88 miljoner kronor (183), en minskning med 51,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,52 kronor (1,09), vilket innebär en minskning med 52,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 212 miljoner kronor (241).

Bolagets styrelse har sedan tidigare dragit tillbaka utdelningsförslaget.

“Medan det är viktigt att skydda vårt kassaflöde och likviditet på kort sikt kommer vi också se till att vi följer de möjligheter som uppstår. Genom vårt intensiva arbete med vår nya strategiska plan har vi fastställt en plattform från vilken vi kan bygga och vara bekväma med snabba beslut som stärker vår position på marknaden”, säger vd Jon Sintorn i rapporten.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här