Nobina återupptar utdelningen

Bussoperatören Nobina redovisar definitiva resultat för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, december 2020 till februari 2021, som är i linje med det preliminära resultat som publicerades i mitten av mars. Bolaget återupptar utdelningen.
Nobina
Foto: Nobina

Nettoomsättningen steg 9,8% till 2 860 miljoner kronor (2 605). den organiska tillväxten var 10,1 proecnt.

Ebitda-resultat blev 501 miljoner kronor (357), med en ebitda-marginal på 17,5% (13,7).

Ebita-resultat blev 171 miljoner kronor (89), med en ebita-marginal på 6,0% (3,4).

Rörelseresultatet blev 156 miljoner kronor (64), med en rörelsemarginal på 5,5% (2,5).

Resultatet före skatt var 114 miljoner kronor (10). Det justerade resultatet före skatt blev 129 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 111 miljoner kronor (0).

Resultat per aktie hamnade på 1,25 kronor (0,02), vilket innebär en ökning med 6 150% mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,77 kronor per aktie, jämfört med noll kronor föregående år.
Utdelningen motsvarar 75% av nettoresultatet eller 63% uttryckt i enlighet med befintlig utdelningspolicy.

Nobina flaggade i mitten för mars för att omsättningen skulle landa på 2 860 miljoner kronr och det justerade resultatet före skatt på 120-130 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 611 miljoner kronor (422).

”Under 2020/21 uppnådde vi vår högsta omsättning och vårt starkaste resultat någonsin, trots en mycket utmanande situation. Den valutajusterade omsättningen för det fjärde kvartalet steg med 11,4% och justerat resultat före skatt mer än tredubblades till 129 miljoner kronor. Samtrans stod för en ansenlig del av resultatförbättringen samtidigt som nya kontrakt inom extratrafik, ersättningstrafik, retroaktiv ersättning och fortsatta effektiviseringar höll uppe lönsamheten inom vår bussverksamhet. Det är med tillförsikt vi tar oss an 2021 och en förväntad stegvis återgång till tidigare resvanor,” kommenterar VD och koncernchef Magnus Rosén i bokslutet.

Nobina, Mkr Q4-2020/2021 Q4-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 860 2 605 9,8%
EBITDA 501 357 40,3%
EBITDA-marginal 17,5% 13,7%
EBITA 171 89 92,1%
EBITA-marginal 6,0% 3,4%
Rörelseresultat 156 64 143,8%
Rörelsemarginal 5,5% 2,5%
Resultat före skatt 114 10 1 040,0%
Nettoresultat 111 0
Resultat per aktie, kronor 1,25 0,02 6 150,0%
Utdelning per aktie, kronor 3,77 0