Nokia sänker prognoserna

Telekombolagetsänker sina prognoser för koncernens justerade rörelsemarginal och vinst per aktie för 2019 och för 2020.

 Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:05 euro för det tredje kvartalet 2019.

Genomsnittet av 19 analytikers förväntningar låg på en vinst på 0:05 euro per aktie, enligt Infront Datas sammanställning.

Det rapporterade resultatet per aktie blev 0:01 euro, mot snittestimatet 0:00 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 5.686 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.622 miljoner euro.

Nokia sänker sina prognoser för koncernens justerade rörelsemarginal och vinst per aktie för 2019 och för 2020. De nya prognoserna ligger under analytikerna snittförväntningar på alla parametrar.

Det framgår av delårsrapporten.

För 2019 räknar Nokia nu med att den justerade rörelsemarginalen uppgår till 8,5 procent, plus/minus 1-procentenhet. Det är en sänkning från tidigare bedömning om 9-12 procent under 2019.

För 2020 sänks marginalprognosen till 9,5 procent, plus/minus 1,5-procentenheter, från tidigare prognos om en koncernmarginal på 12-16 procent.

Det justerade resultatet per aktie väntas nu uppgå till 0:21 euro, plus/minus 0:03 euro, för 2019. Tidigare bedömning var 0:25-0:29 euro.

För 2020 spås nu en justerad vinst per aktie på 0:25 euro, plus/minus 0:05 euro, en sänkning från tidigare prognos om 0:37-0:42 euro.

Genomsnittet av 19 analytikers förväntningar låg inför rapporten på en koncernmarginal på 9,1 procent för 2019 och på 12,6 procent för 2020.

Förväntningarna avseende det justerade resultatet per aktie låg på 0:23 euro för 2019 och på 0:36 euro för 2020, enligt Infront Datas sammanställning.

Nokia kommer att öka sina investeringar i 5G, vilket tillsammans med ökade risker som bolaget ser har bidragit till prognossänkningarna för 2019 och 2020.

Det säger Nokias vd Rajeev Suri i rapporten.

“Givet dessa investeringar och de risker vi ser materialiseras, justerar vi våra mål för helåren 2019 och 2020; och vi räknar med att vår återhämtning ska driva förbättringar i vår finansiella utveckling 2021 jämfört med 2020”, skriver Rajeev Suri.

Han skriver att många av Nokias verksamheter utvecklas bra och bolaget räknar med att det fjärde kvartalet blir “starkt”, med en robust rörelsemarginal och en ökning i nettokassan på omkring 1,2 miljarder euro.

Samtidigt konstaterar han att vissa av de risker som Nokia tidigare har flaggat för, som är relaterade till den initiala fasen av 5G, nu materialiseras.

Under det tredje kvartalet påverkades Nokias bruttomarginal av produktmix, högre kostnader associerade med första generationens 5G-produkter, lönsamhetsutmaningar i Kina, prispress i tidiga 5G-affärer samt osäkerhet relaterad till en operatörsfusion i Nordamerika.

“Vi räknar med att vi ska kunna dämpa dessa faktorer under loppet av nästa år. För att kunna göra det måste vi öka investeringarna i 5G för att accelerera produktutvecklingen och produktkostnadsminskningen, och i digitaliseringen av interna processer för att förbättra den generella produktiviteten”, skriver Rajeev Suri.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här