Nolatos intäkter och rörelseresultat i underkant av förväntningarna – föreslår split 10:1

Industriunderleverantören Nolato redovisar intäkter och rörelseresultat i underkant av analytikernas förväntningarna. Utdelningen föreslås återinföras och styrelsen föreslår en split 10:1.
Nettoomsättningen steg 8,3% till 2 487 miljoner kronor (2 296). Utfallet var 3,6% längre än Factset analytikerkonsensus som låg på 2 580 miljoner kronor.

Ebita-resultatet uppgick till 283 miljoner kronor (249), vilket var 1,75 lägre än väntade 288 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 11,4% (10,8).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 283 miljoner kronor (271), väntat var även här 288 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 274 miljoner kronor (246). Rörelsemarginalen var 11,0% (10,7).

Resultatet före skatt var 269 miljoner kronor (236).

Resultatet efter skatt blev 211 miljoner kronor (206), helt i linje med analytikerkonsensus på 211 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 7,89 kronor (7,76).

Styrelsen föreslår en utdelning på 16,00 kronor per aktie (0), vilket är 3,2% högre än väntade 15,50 kronor. Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier, en så kallad aktiesplit med villkor 10:1.

”Nolato utvecklades positivt även under det fjärde kvartalet 2020, vilket sammantaget resulterade i att 2020 blev koncernens hittills bästa år”, kommenterar Christer Wahlquist, VD och koncernchef i Nolato.

Justerat för valuta och förvärv ökade koncernens omsättning för helåret 2020 med 12%. Rörelseresultatet mätt som ebita översteg för första gången en miljard och uppgick till 1.066 miljoner kronor med en ebita-marginal om 11,4%.

Medical Solutions omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 951 miljoner kronor (627).

Ebita-resultatet ökade till 112 miljoner kronor (80) och ebita-marginalen uppgick till 11,8% (12,8).

”Tillväxten har varit god, framförallt inom områden där efterfrågan har ökat till följd av pandemin. Detta gäller bland annat inom diagnostik, medan kirurgi har påverkats negativt till följd av uppskjutna operationer”, konstaterar Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 907 miljoner kronor (1.097).
Ebita-resultatet till 111 miljoner kronor (147) och ebita-marginalen uppgick till 12,2% (13,4).

”Som aviserades i rapporten för tredje kvartalet, har Nolato tillsammans med kund inom Vaporiser Heating Products (VHP) genomfört kostnadssänkningar inom hela leverantörsledet, som i kombination med något lägre volymer har medfört minskad omsättning. Vi bedömer att volymerna inom VHP ökar och att omsättningen för affärsområdet under första kvartalet 2021 kommer att överstiga en miljard kronor”, säger Christer Wahlquist.

Industrial Solutions omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 629 miljoner kronor (573). Ebita-resultatet ökade till 62 miljoner kronor (47) och ebita-marginalen till 9,9% (8,2).

”Efterfrågan från kunderna har ökat både inom generell industri och fordonssektorn. De högre volymerna och ett kontinuerligt fokus på effektivitet har påverkat marginalen positivt”, konstaterar Christer Wahlquist.

”Integreringen av det under sensommaren 2020 förvärvade amerikanska bolaget GW Plastics löper enligt plan. Förvärvet kommer att medföra betydande marknadssynergier över tid”, säger Christer Wahlquist.

Nolato, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 487 2 580 -3,6% 2 296 8,3%
EBITA 283 288 -1,7% 249 13,7%
EBITA-marginal 11,4% 11,2% 10,8%
EBITA, justerat 283 288 -1,7% 271 4,4%
Rörelseresultat 274 246 11,4%
Rörelsemarginal 11,0% 10,7%
Resultat före skatt 269 236 14,0%
Nettoresultat 211 211 0,0% 206 2,4%
Resultat per aktie, kronor 7,89 7,76 1,7%
Utdelning per aktie, kronor 16,00 15,50 3,2% 0

Konsensusdata från Factset