Nordea ökade rörelseresultatet mer än väntat

Nordea Bank redovisar intäkter som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var också högre än väntat.
Foto: Jessica Gow /TT

De totala intäkterna uppgick till 2 172 miljoner euro (2 085), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 2 095 miljoner euro.

Räntenettot uppgick till 1 146 miljoner euro (1 083), väntat 1 114 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 729 miljoner euro (756), väntat var 720 miljoner euro.

Tradingnettot uppgick till 274 miljoner euro (211), konsensus 246 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna uppgick till -1 089 miljoner euro (-2 175). Rensat för jämförelsestörande poster var fjolårets kostnader -1 161 miljoner.

“Satsningar på kostnadseffektivitet ger förväntade resultat. Rörelsekostnaderna (exklusive jämförelsestörande poster) minskade med 6%. Kostnaderna för helåret 2020 förväntas uppgå till under 4,7 miljarder euro, inklusive kostnaderna från SG Finans”, skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 083 miljoner euro (-90), väntat var 981 miljoner euro.
Rensat före jämförelsestörande poster var fjolårets resultat 924 miljoner.

Kreditförlusterna blev sammantaget en återföring +2 miljoner euro (-331), väntat -72.

Kreditförlustprognosen är oförändrad: för helåret 2020 förutspås kreditförlusterna bli under 1 miljard euro.

Rörelseresultatet blev 1 085 miljoner euro (-421), väntat var 912 miljoner euro. Rensat för jämförelsestörande poster var fjolårets resultat 875 miljoner.

Nettoresultatet blev 837 miljoner euro (-332), väntat var 697 miljoner euro.

De finansiella målen för 2022 ligger fortsatt fast. Ett år efter kapitalmarknadsdagen är Nordea fortsatt fast besluten att leverera enligt affärsplanen och de finansiella målen för 2022, skriver banken.

Nordea har för avsikt att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen kommer att avstå från att besluta om utdelningen för 2019 tills efter den 1 januari 2021. Nordea kommer att se över situationen under fjärde kvartalet 2020 med hänsyn till eventuell ytterligare kommunikation från Europeiska centralbanken, skriver bolaget och upprepar därmed tidigare besked.

Nordea, MEUR Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019
Intäkter 2 172 2 095 3,7% 2 085
Räntenetto 1 146 1 114 2,9% 1 083
Provisionsnetto 729 720 1,3% 756
Tradingnetto 274 246 11,4% 211
Rörelsekostnader -1 089 -2 175
Rörelseresultat före kreditförluster 1 083 981 10,4% -90
Kreditförluster 2 -72 -331
Rörelseresultat 1 085 912 19,0% -421
Nettoresultat 837 697 20,1% -332

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här