Nordic Paper minskar omsättningen efter valutamotvind

Pappersbruksbolaget Nordic Paper redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Omsättningen sjönk 9,2% till 670 miljoner kronor (738). Bolaget hade ungefär 3% mer försäljningsvolym och tappade intäkter genom lägre försäljningspris och en negativ valutaeffekt.

Ebitda-resultat blev 144 miljoner kronor (65), med en ebitda-marginal på 21,5% (8,8).

Rörelseresultatet blev 113 miljoner kronor (40), med en rörelsemarginal på 16,9% (5,4).

Resultatet före skatt var 94 miljoner kronor (29).

Resultatet efter skatt blev 75 miljoner kronor (32), en ökning med 134,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,13 kronor (0,48), vilket innebär en ökning med 135,4 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 2 kronor, motsvarande 51,9 procent av räkenskapsårets resultat.

Likvida medel uppgick till 415 miljoner kronor (247).

Företaget förväntar sig, på kort sikt, att inga stora förändringar kommer ske i den rådande marknadssituationen, menar bolagets VD Anita Sjölander.

”Intresset för att ersätta plast med papper fortsätter. Förfrågningar kommer fortlöpande från både nya och befintliga kunder och i gemensamma projekt utvecklar vi nya lösningar. Under fjärde kvartalet är ett exempel på detta ett projekt där slutkunden ersatt de plastpåsar de tidigare förpackat vindruvor i med papperspåsar”, säger Sjölander.

Nordic Paper, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 670 738 -9,2%
EBITDA 144 65 121,5%
EBITDA-marginal 21,5% 8,8%
Rörelseresultat 113 40 182,5%
Rörelsemarginal 16,9% 5,4%
Resultat före skatt 94 29 224,1%
Nettoresultat 75 32 134,4%
Resultat per aktie, kronor 1,13 0,48 135,4%
Likvida medel 415 247 68,0%
Utdelning per aktie, kronor 2