Nordnet stiger i premiärhandeln på Stockholmsbörsen

Nätmäklaren Nordnet började idag den 25 november att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista med kortnamnet SAVE. Bolaget gör därmed comeback på börsen efter att ha varit privatägt efter en tidigare börsnotering mellan 2000 och 2017.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Teckningskursen fastställdes som förväntat till 96 kronor per aktie, vilket var exakt i mitten av det aviserade intervallet på 88 till 104 kronor per aktie. Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Av de drygt 32 000 personer som anmält sig för att förvärva aktier i erbjudandet till allmänheten har samtliga tilldelats aktier.

Erbjudandet består av 94 miljoner befintliga aktier i Nordnet som erbjuds av Nordic Capital och Öhman Intressenter. Bolaget kommer inte att erhålla någon försäljningslikvid från försäljningen av aktierna i erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare högst 14,1 miljoner befintliga aktier, vilket summerar det totala erbjudandet till 108,1 miljoner aktier, vilket motsvarar 10,38 miljarder kronor.

Aktien har hittills idag handlats till 109 kronor som högst betalt och till 102,50 kronor som lägst betalt. Efter tio minuters handel var senast betalt 107,26 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 11,7% jämfört med teckningskursen på 96 kronor per aktie. Aktier för 197 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Nordnet har 250 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 26,8 miljarder kronor räknat på senast betalt.