Norskt tema i Småbolagsportföljen

PORTFÖLJUPPDATERING De norska favoriterna ger och tar, men lyft i detaljhandlaren och fastighetsbolaget gör att Småbolagsportföljens första månad får godkänt.

Småbolagsportföljen är upp 8,1 procent sedan starten i slutet av 2018, vilket är högre än jämförelseindex 5,3 procent. I portföljtoppen finns i vanlig ordning Enea, som är upp drygt 20 procent sedan portföljens start.

Programvarubolaget avancerade 6,5 procent under torsdagen efter att ha tecknat ett avtal värt 4,2 miljoner dollar och som ska löpa under två år. Affären ingår i Eneas förväntade affärsvolym för 2019 och omfattar såväl mjukvarulicenser som tillhörande support och underhåll.

Gamblingbolaget GIG är en fortsatt bromskloss, medan portföljens tre övriga norska innehav har visat sig starka i januari. Norska kronan har stärkts något, men framförallt har innehaven presterat väl.

Inte minst norska lågprisbolaget Europris bidrar till portföljens positiva utveckling. Aktien är nu drygt 20 procent sedan portföljens start i slutet av 2018, stödd av torsdagens bokslutsrapport som adderade ytterligare nära 12 procent till kursuppgången.

Den norska detaljhandeln utstår liksom den svenska ett stålbad, vilket inte minst har synts i norska XXL. Sportkedjans Black Friday-rea resulterade i ett tapp på svindlande 40 miljoner NOK under en enda vecka med för billig försäljning.  Några sådana problem har dock inte nått Europris, som istället hämtade upp under slutet av året, med en försäljningsökning på 13 procent för räkenskapsårets sista kvartal.

Europris intäkter och resultat före skatt hamnade på 1,84 miljarder norska kronor respektive 286 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet. Inför rapporten låg analytikernas förväntningar på 1,7 miljarder respektive 260 miljoner, enligt Bloombergs sammanställning.

Försäljningslyftet kom lika oväntat för företagsledningen, och gav upphov till logistikrelaterade extrakostnader.

”De stora volymerna i kvartalet resulterade i kapacitetsutmaningar och gav upphov till extra driftsutgifter vid centrallagret. Tredjepartshanteringen ökade och extra hyra av containers som uppgår till runt 8 miljoner (norska) kronor”, skrev bolaget i ett pressmeddelande.

Det angenäma logistikproblemet för oss in på ytterligare ett norskt portföljinnehav, nämligen Self Storage Group (SSG). Fastighetsbolaget verkar inom nischen magasinering och finns helt enkelt till för att låta skandinaver hyra plats för sina växande prylberg.

En lönsam business, vad det verkar. När SSG presenterade sin kvartalsrapport i november hade bolaget 97 lagerlokaler i sin ägo, och justerad ebitda låg på 22,4 miljoner norska kronor för kvartalet. Även investerarna verkar ha fått upp ögonen för SSG – sedan årsskiftet är aktien upp just över 11 procent. 

Med det växande magasineringsbehovet spår bolaget fortsatt tillväxt i fastighetsbeståndet. Strax innan jul köpte bolaget 7 000 kvadratmeter i Oslo, där man ska bygga nya lokaler. Expansionen är viktig dels för att dra nytta av större skalfördelar, men också för att sno åt sig strategiska marknadsandelar innan konkurrenterna hinner före.

Den 14 februari släpps bokslutet för helåret 2018. Det blir då spännande att se hur SSG:s ledning guidar för framtiden.

Nedan läget i portföljen efter stängning på torsdagen:

ML PORT 31 JAN.JPG 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se



OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.