Nytt år, nya fyndmöjligheter

PORTFÖLJUPPDATERING För Nordiska Värdeportföljen börjar 2019 precis som 2018: med en portfölj fullinvesterad i defensiva värdeaktier att rotera från när börsmörkret breder ut sig.

Som fastslogs inför årsskiftet var 2018 års börsrekyl långt från tillräcklig för att skapa attraktiva avkastningsutsikter för flertalet mogna aktiemarknaderindexnivå. För börsplacerare som lyfter blicken något årtionde ut i tiden (och ignorerar konjunkturen) är något mindre låga riskpremier i början av 2019 dock givetvis bättre än ännu lägre riskpremier för samma börsplaceringar i början 2018.

En passiv indexplacering i tillväxtmarknadsländernas lägst värderade börser ser dock även fortsatt ganska attraktiv ut.

För Affärsvärlden Analys+ modellportföljer är generella indexplaceringar dock inte placeringsurvalet utan – för Nordiska Värdeportföljen liksom systerportföljerna Avkastningsportföljen och nystartade Småbolagsportföljen – så letas efter lovande aktiecase på bolagsnivå, och där slår börsrekyler som bekant igenom väldigt ojämnt.

RISKEN ATT TAPPA VÄRDE – INTE PRIS

I Nordiska Värdeportföljen är strategin avgränsad till att leta runt bland låga bolagsvärderingar med spridning över hela Norden. Strategin tar ingen större hänsyn till vad aktiekurserna hittar på i det korta loppet, så länge där finns värdepotential som bedöms gå att plocka fram. Denna värdepotential ställs mot risken att bolagens möjligheter att överavkasta urholkas av konkurrens eller bränns upp via vårdslösa felsatsningar – inte risken att investerarkollektivet kan bli än mer pessimistiska i aktiehandeln.

Det förklarar villigheten att under 2018 snitta ned portföljens näst största innehav i den brant fallande Pandora-aktien (nu 16 procents portföljandel), där den danska smyckesjättens fundamenta inte bedömts urholkas i tillnärmelsevis samma takt som kurstappet.

Det förklarar också portföljens vilja att ligga kvar med stark övervikt i sin stora vinnaraktie hittills: Eolus Vind (största innehav med 34 procents andel). Där har en serie större optionsvärden utanför vindkraftprojektörens balansräkning visat sig gå att ta allt närmare kassaflöden. Värdepotentialen fanns beskriven från start för den som letade, men sannolikheten för att den ska falla ut lyckosamt till hanterbar risk har kommit upp väsentligt, vilket gör uppvärderingen motiverad. Därtill har innehavet haft hjälp av de stigande elpriserna, som snabbat på möjligheten att driva de stora vindkraftsaffärerna framåt.

Samtidigt är vindkraftsbranschen aldrig långt ifrån politiska störningar. Även om Eolus visat sig vara väldigt bra på att ta höjd för dessa så är bolaget på intet sätt ett självspelande piano så länge verksamheten är koncentrerad till Sverige och Norge, som har ett gemensamt system för elcertifikatsersättning till förnyelsebar energi. Det bästa för att få ned den politiska risken ytterligare i ett självständigt Eolus vore om projektplattformen visar sig gå att skala upp framgångsrikt även i de vindprojekt som Eolus vill utveckla i Finland, Baltikum samt i USA plus i Eolus embryo till en solenergiaffär, där första USA-projektet i tidig fas adderades i fjol.

ÅTERTAGIT INDEXFÖRSPRÅNG SEDAN NYÅR

Blott en vecka in i 2019 har Nordiska Värdeportföljen återställt en hel del av sitt tidigare indexförsprång, efter en urblåsning i december. Hittills i år är portföljen upp 7,1 procent mot 2,5 procent för Stockholmsbörsens OMSXGI index. Totalavkastningen sedan starten den 15 december 2017 är samtidigt återställd till 14 procent, vilket är 17 procentenheter bättre än Stockholmsbörsen.

Portföljens positionering förblir taktiskt överviktad mot defensiva, konjunkturokänsliga branscher. Förhoppningen är att några av dessa ska stå emot och ticka in sina kassaflöden eller frigöra värden ur balansräkningarna även under en bredare konjunkturnedgång med störningar på finansieringsklimatet.

Som någon form av grov sannolikhetsskiss för de yttre börsförutsättningarna inför 2019 instämmer Nordiska Värdeportföljen i den värdetiltade franska fondförvaltaren Carmignacs bedömning från i höstas: börsernas riskvilja står och faller med centralbankernas stimulansexperiment, som nu skalas ned.

I en färsk uppdatering står Carmignac-vd:n Didier Saint Georges fast vid synen att i en världsekonomi med svällande skuldöverhäng och ökande populism på det politiska planet så är det inte sannolikt med fortsatta centralbanksstimulanser i tillräcklig skala för att rulla risktillgångars uppblåsta priser framåt, eller skjuta upp konjunkturnedgången länge till.

Vad gäller Nordiska Värdeportföljens framtida jaktmarker för aktiefynd så kan de potentiellt följa den svenska bostadsskuldfestens kulmen. Eller varför inte bland senare års storförvärvare, vars eventuella snedtramp kan tänkas tvinga fram defensiva nyemissioner för att rensa upp överbelåning.

Men då gäller det att inte stå placerad där marken ser ut att kunna rämna.

 

 

Nordiska Värdeportföljen 2019-01-07.PNG 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

| HandlaEolus Vind är verksamma inom energisektorn. Bolaget projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Projekten realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Bolagets vision är att skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika.