Ökad vinst för Softronic

It-konsultens visnt steg för kvartalet, men omsättningen förblir oförändrad.

Softronic redovisar ett resultat efter skatt på 10,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (8,5). Resultatet per aktie steg till 0:20 kronor (0:16).

Nettoomsättningen uppgick till 157 miljoner kronor (157) och resultatet före skatt var 13,8 miljoner kronor (11,1).

En ökad andel avtalsintäkter bidrog till att resultatet för det tredje kvartalet var en bit bättre, trots att omsättningen var oförändrad, skriver Softronics vd Per Adolfson i rapporten.

Toppen på konjunkturcykeln verkar enligt konsensus bland ekonomer och analytiker vara nådd, påpekar vd:n som menar att det bör innebära att IT-sektorn också kommer att sakta av. Däremot tror han att det underliggande trycket på en ökad digitalisering kan komma att motstå den förväntade nedgången, eller till och med ge en fortsatt tillväxt inom IT trots allt.

”Hittills kan Softronic i alla fall inte se några tydliga tecken på marknadsnedgång, även om den minskade personalomsättningen vi ser (som självklart är mycket positiv för oss) skulle kunna vara ett tidigt tecken på att det börjar bromsa in”, skriver Per Adolfson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.