Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag förlängs

Omsättningsstödet förlängs till enskilda näringsidkare för perioden januari och februari 2021. Samma stöd till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare kommer att förlängas på motsvarande sätt. Det uppger Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.
Näringsminister Ibrahim Baylan (S). Foto: Regeringskansliet / Handout
Omsättningsstödet, som finns till för att hjälpa bolag klara av coronakrisen, infördes i november för enskilda näringsidkare och gäller för perioden mars till juli. Det var tidigare kommunicerat att det skulle gälla året ut. Stödet förlängs nu för enskilda näringsidkare som har ett omsättningstapp på minst 30% under januari och februari 2021, jämfört med samma period 2019.

Om tappet varit över denna nivå kan enskilda näringsidkaren få ersättning på 75% av omsättningstappet och som mest 48 000 kronor för den nya stödperioden. För att kunna ta del av stödet kräver att omsättningen översteg 180 000 kronor 2019.

Även stödet till handelsbolag förlängs på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.