Oscar Properties företrädesemission övertecknad till 253%

Bostadsutvecklaren Oscar Properties företrädesemission blev övertecknad till cirka 253% visar utfallet. Det innebär att bolaget tillförs cirka 150 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader på cirka 17,5 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Oscar Properties Oscar Engelbert.

Emissionen omfattade 1 074 608 021 stamaktier.

”Jag är väldigt glad över att kunna konstatera att det funnits ett så stort intresse kring att teckna aktier i företrädesemissionen. Detta är ett tydligt bevis på att marknaden uppskattar vår nya inriktning där vi kombinerar fastighetsförvaltning med projektutveckling som möjliggör stabila kassaflöden över tid”, säger vd Oscar Engelbert.

Investmentbolaget Öresund har nyligen gått in som storägare i Oscar Properties med 9,1% av aktierna.