Oxford Economics dystra prognos: Vi står inför en ny italiensk recession

I och med de chocker som coronaviruset innebär både på utbuds- och efterfrågesidan ser det nästintill säkert ut att den italienska ekonomin på nytt rör sig in i recession. Det skriver Oxford Economics i en analys.

I det fjärde kvartalet backade den italienska ekonomin med 0,3 procent mot det tredje kvartalet. Italiens finansminister Roberto Gualtieri sade i slutet av januari att detta berodde på kalendereffekter och att ekonomin väntades återhämta sig under innevarande kvartal.

Därefter har det från officiellt italienskt håll konstaterats att coronaviruset kan göra det svårt för landet att nå sitt redan modesta tillväxtantagande för 2020.

Oxford Economics påpekar att Italien på torsdagen hade 660 konstaterade fall av coronavirus, klart mest i hela Europa.

”Redan har den italienska ekonomin påverkats av en kombination av utbuds- och efterfrågechocker. Tillfälliga fabriksstängningar i vissa områden i norra Italien kan skapa utbudsstörningar på andra håll, såsom i bilindustrin. På utbudssidan kommer hushållskonsumtionen under press då italienska medborgare stannar hemma för att undvika att bli infekterade. Turismen in i landet minskar medan en lägre affärsaktivitet kommer att sätta press på investeringar”, fortsätter analyshuset.

De italienska sektorer som främst tyngs av viruset är sådana som relaterar till turism, exempelvis hotell och restauranger. Oxford Economics pekar på att rapporter från industriorgan indikerar omkring en halvering av omsättningen jämfört med under normala tider. Turism svarar för 13 procent av italiensk BNP och 15 procent av sysselsättningen om hänsyn tas till indirekta effekter, fortsätter analysen.

Utöver den negativa inverkan från turism är ett annat orosmoment hur länge som de tillfälliga fabriksnedstängningarna håller i. Inom det område som håller stängt ligger exempelvis bilunderleverantören MTA Advanced Automotive Solutions.

”Desto längre som dessa fabriksstängningar håller i, ju högre är risken för fabriksstängningar i leveranskedjan”, konstaterar Oxford Economics.

Analyshuset bedömer att italiensk industriproduktion kan påverkas negativt om 0,5 procentenheter i det första kvartalet. Det finns därutöver även en risk för inverkan i länder som Tyskland, Frankrike och Spanien som skulle kunna dra ner hela euroområdets industriproduktion med 0,6 procentenheter och lämna regionens sektor i en recession för det fjärde raka kvartalet. För euroområdets BNP skulle detta kunna innebära en negativ inverkan på 0,1 procentenhet.

”Dessa risker för industrin, kombinerat med kontraktionen inom turism och de störningar i de fyra italienska regioner som drabbats värst av kontrollåtgärder som tagits till pekar mot en nära oundviklig risk att den italienska ekonomin på nytt krymper i det första kvartalet”, framhåller Oxford Economics.

Enligt analyshuset står endast de direkta effekter som vidtagits från italienska myndigheter för en negativ inverkan på omkring 0,1 procentenhet av innevarande kvartals BNP per vecka som dessa ligger kvar. Tidigare har Oxford Economics bedömt att italiensk ekonomi skulle visa på stagnation under innevarande helår.

”Vi kommer att släppa reviderade prognoser för italiensk ekonomisk utveckling i nästa vecka men kommer högst troligen sänka förväntad BNP-tillväxt under 2020 med omkring 0,5 procentenheter”, heter det i analysen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.