Peab sämre än väntat

Byggbolaget Peab redovisar en rapport för första kvartalet som missar samtliga prognoser.

Både omsättning och resultat var lägre jämfört med fjolåret. Ljuspunkten var en högre orderingång.

Orderingången landade på 12 608 miljoner kronor (11 868).

Omsättningen sjönk 0,2 procent till 11 638 miljoner kronor (11 663). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 12 049.

Rörelseresultatet blev 211 miljoner kronor (266), väntat rörelseresultat var 281. Rörelsemarginalen var 1,8 procent (2,3).

Resultatet före skatt var 141 miljoner kronor (276), analytikerkonsensus 259.

Resultatet efter skatt blev 121 miljoner kronor (228), analytikerkonsensus 210.

Resultat per aktie hamnade på 0,41 kronor (0,77).

”Peab har fram till idag påverkats relativt lite av coronaviruset och merparten av produktionen har löpt på utan störningar, mycket tack var vår höga andel interna leveranser men också i hög grad tack vare kompetenta lösningsorienterade medarbetare. De långsiktiga effekterna är däremot svåra att bedöma”.

”De marknadsutsikter som uppdaterats med publiceringen av denna kvartalsrapport pekar på nedgångar i husbyggnadsinvesteringarna, framför allt när det gäller bostäder och kommersiella lokaler. Däremot förväntas offentliga lokaler vara mer stabilt och anläggningsinvesteringarna förväntas öka under 2020”, säger vd Jesper Göransson i rapporten.

Peab, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Orderingång 12 608 11 868 6,2%
Nettoomsättning 11 638 12 049 -3,4% 11 663 -0,2%
Rörelseresultat 211 281 -24,9% 266 -20,7%
Rörelsemarginal 1,8% 2,3% 2,3%
Resultat före skatt 141 259 -45,6% 276 -48,9%
Nettoresultat 121 210 -42,4% 228 -46,9%
Resultat per aktie, kronor 0,41 0,77 -46,8%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här