Peutinger förlänger budet på Engelska Skolan

Budgivaren Peutinger, som ägs av Paradigm Capital Value Fund, kontrollerar nu 87,8% av aktierna i Engelska Skolan.
Nu förlänger budgivaren budet till och med den 25 november, från tidigare 17 november. Bakgrunden är att ledande befattningshavare inom bolaget inte har rätt att tacka ja till det höjda budet förrän efter att delårsrapporten har släppts den 20 november.

Peutinger presenterade sitt första bud på Engelska Skolan den 25 september. Den 2 november höjdes sedan budet från 77,04 till 82 kronor per aktie.