Pfizer och Biontech ansöker om akut användningstillstånd för coronavaccin

Pfizer och Biontech kommer idag att lämna in en ansökan till USA:s läkemedelsmyndighet, FDA, om en så kallad Emergency use authorization för sitt coronavaccin. Det framgår av ett pressmeddelande.
Vaccinet har visat sig vara effektivt till 95 procent utan att några allvarliga bieffekter noterats.

Baserat på gällande prognos förväntar sig bolagen att producera upp till 50 miljoner doser i år och upp emot 1,3 miljarder doser vid slutet av 2021. Distributionen inleds bara timmar efter att klartecken getts.